MEER VERKOPEN PRO Meer informatie


Meer verkopen met je webshop


De cursus "Meer verkopen met je webshop" wil uitleggen geven hoe een online verkoopproces verbeterd kan worden.

De doelstelling
De doelstelling van deze cursus is om meer inzicht te geven in het online verkoopproces, welke factoren hierbij een rol spelen en hoe deze factoren positief beïnvloed kunnen worden met als doel de online verkopen te verhogen.

De inhoud
In deze cursus wordt uitleg gegeven hoe een online verkoopproces verloopt en welke factoren daarbij een rol spelen. Vervolgens wordt uitgelegd hoe deze factoren positief beïnvloed kunnen worden om zo het online verkoopproces te kunnen verbeteren.

De opbouw
In iedere les wordt de noodzakelijke kennis gegeven inclusief duidelijke voorbeelden. De hoofdstukken zijn inclusief praktische opdrachten die helpen om het geleerde in praktijk te brengen. De lessen zijn inclusief antwoorden op veelgestelde vragen en de mogelijkheid tot het stellen van vragen.

Verschil met cursus Meer verkopen Basis
Het verschil met de Basis cursus is dat deze Pro cursus meer de diepte in gaat, meer voorbeelden geeft en bovendien extra lessen bevat.

De cursus bestaat uit 6 lessen:

Les 1: Inleiding online verkopen
In deze les wordt een globaal overzicht gegeven van het online verkoopproces en een globaal overzicht van de factoren die daarin een rol spelen zoals: aantal bezoekers, vindbaarheid product, hulp bij plaatsen bestelling en de zorg voor een tevreden klant die terugkeert.

Les 2: Aantrekken van meer bezoekers
In deze les wordt ingegaan op het aantrekken van (meer) bezoekers, hierbij ingezoomd om de verschillende mogelijkheden om bezoekers aan te trekken en om dit te aantal te verhogen.

Les 3: Gebruik van social media
In deze les wordt social media, de mogelijkheden voor het gebruik van social media en het opzetten van een social media kanaal in meer detail toegelicht.

Les 4: (Beter) Vinden van het product
In deze les wordt uitgelegd welke factoren een rol spelen bij het vinden van een product en legt vervolgens uit hoe deze factoren geoptimaliseerd kunnen worden.

les 5: De ene bezoeker is de andere niet
In deze les worden bezoekers in 4 type-bezoekers verdeeld en wordt per groep toegelicht hoe ze online actief zijn en hoe je daar als webshop rekening mee kunt houden.

Les 6: (Meer) Hulp bij plaatsen bestelling
In deze les wordt uitgelegd dat er mogelijk drempel zijns die een bezoeker ervaart bij het plaatsen van een order. Vervolgens wordt uitgelegd hoe deze drempels verlaagt kunnen worden.

Les 7: (Meer) Tevreden klanten die terugkeren
In deze les wordt uitgelegd wat moet gebeuren om een order tot tevredenheid bij een klant aan te leveren en hoe deze klant kan worden gemotiveerd om een vervolgorde te plaatsen.

Les 8: Conversie: Meten=Weten
In deze les wordt uitgelegd hoe de effectiviteit van het gehele verkoopproces, maar ook van de deelstappen kan worden gemeten n hoe dieze inzichten kunnen helpen om de (deel)processen verder te verbeteren.

Geïnteresseerd, wilt u meer weten over SEO? START dan nu online de cursus!

Powered by webXpress