SEA PRO Meer informatie


Online SEA Basis cursus


SEA staat voor Search Engine Advertising in goed Nederlands is dat Zoekmachine Adverteren. Deze cursus is zeer geschikt voor iedereen die meer wil weten over het adverteren met Google Adwords. 

De doelstelling
De doelstellingen van deze cursus zijn om de werking van Adwords uit te leggen, een aantal handige instellingen uit te leggen, dieper in te gaan op de Kwaliteitsscore en toe te lichten hoe het succes van een Adwords campagne meetbaar gemaakt kan worden. 

De inhoud
In deze online SEA Pro cursus wordt de basis van Google Adwords uitgelegd. Vervolgens worden de verschillende onderdelen van een Adwords campagne. Vervolgens wordt uitgelegd wat de Kwalieitsscore is hoe deze werkt en gebruikt kan worden. Vervolgens wordt uitgelegd hoe een campagne het beste gestuurd kan worden.

De opbouw
In iedere les wordt de belangrijke kennis gegeven inclusief duidelijke voorbeelden. De hoofdstukken zijn inclusief praktische opdrachten die helpen om het geleerde in praktijk te brengen. De lessen zijn inclusief antwoorden op veelgestelde vragen en de mogelijkheid tot het stellen van vragen.

De cursus bestaat uit 4 lessen:

Les 1: De werking van Adwords
In deze les wordt de werking van Google Adwords uitgelegd. 

Les 2: Handige instellingen
In deze les worden een aantal handige instellingen toegelicht.

Les 3: De alles verbindende kwaliteitsscore
Om een campagne goed te sturen is het belangrijk de Kwaliteitsscores van de zoekwoorden te kennen. In deze les wordt de Kwalieitsscore uitgelegd, de waarde hiervan en hoe gedetailleerd inzicht helpt om de Adwords campagne te verbeteren.

Les 4: Meten=weten
Online kan er veel gemeten worden. Al deze resultaten hepen bij het sturen en verbeteren van een adwordscapgne. In deze les wordt uitgelegd wat er gemeten  kan worden en hoe dit helpt de de campagnes te verbeteren.

Wilt u meer over SEA weten dan kunt u ook de online cursus SEA Pro volgen.
Powered by webXpress